INLOGGEN

WERKWIJZE DEC

Vergaderfrequentie
De DEC Utrecht vergadert twee maal per maand.

• 1x per maand Kamer I: GGO's, Hersenen en gedrag, Beeld, Metabole Ziekten, Voeding, Neurochirurgie, Endocrinologie & Voortplanting, Allergie (voedsel en luchtwegen), Pathologie, Kaakchirurgie, Orthopedie, Onderwijs Geneeskunde, Onderwijs Bètafaculteit en Onderwijs Diergeneeskunde

• 1x per maand Kamer II: Hart, Longen, Vaten (nieren), Immunologie & Infectie, Toxicologie (IRAS), Oncologie, Heelkunde, Onderwijs Geneeskunde, Onderwijs Bètafaculteit en Onderwijs Diergeneeskunde.

Elke kamer verzorgt een bepaald onderzoeksgebied. In eerste instantie geeft de onderzoeker aan in welke kamer zijn/haar aanvraag het beste past. Het is echter aan de DEC om hierover een definitief besluit te nemen.

De data zijn te vinden op deze website onder het kopje 'vergaderdata'.

Deadline
Aanvragen en correspondentie dienen uiterlijk 12 dagen (vrijdag vóór 17.00 uur) voor de beoogde behandeldatum bij het bureau van de DEC ingediend te zijn.

VAN IDEE TOT DIERPROEF IN ÉÉN OOGOPSLAG
Deze afbeelding laat zien hoe in Utrecht de procedure verloopt van het idee tot de uitvoering van een dierproef. Heb je hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht via info@ivd-utrecht.nl.